... 

                  ๏ บนทางก้าวยาวไกลความใฝ่ฝัน
            สักกี่ร้อยกี่พันเคยฝันใฝ่
            สักกี่แววความหวังความตั้งใจ
            สักกี่คราวก้าวไปถึงปลายทาง  ฯ 

                  ๏ บนวิถีชีวิตน้องคิดหวัง
            ประกายทองเรืองรองรังยังไกลห่าง
            มุ่งจุดหมายจุดใหม่เอาใจวาง
            ยิ่งเลือนรางร้างลับลงกับตา  ฯ 

                  ๏ น้องเอย น้องรัก
            พี่เป็นห่วงน้องนัก ห่วงหนักหนา
            น้องคือ "ผู้มาใหม่" ร่วมชายคา
            ไม่ประสาสิ่งใดในชีวิต  ฯ 

                  ๏ พี่จึงกลัวเหลือเกิน กลัวเหลือเกิน
            กลัวน้องพลั้งเพลิดเพลินเดินทางผิด
            หลากเรื่องเร้าเย้ายวนชวนหลงคิด
            หลากเรื่องร้ายลวงจริตเกินคิดรู้  ฯ 

                  ๏ จึงพี่คอยเน้นย้ำทุกคำกล่าว
            คอยประคองน้องก้าวทุกก้าวอยู่
            เพียงฝากหวังในวาจาครวญค่าดู
            ให้น้องยืนหยัดอยู่รู้ครรลอง  ฯ 

                  ๏ ทุกเรื่องราวกล่าวไปใช่ดุว่า
            กล่าวด้วยเหตุเมตตาอย่ามัวหมอง
            และทุกทุกถ้อยคำย้ำเตือนตรอง
            เพียงหมายปองให้น้องรักจักเข้าใจ  ฯ 

                  ๏ น้องรัก คงเหนื่อยล้า
            หลายวันวานผ่านมาพาหวั่นไหว
            เส้นทางนี้ที่น้องก้าวยังยาวไกล
            น้องจะเดินต่อไปอย่างไรกัน  ฯ 

                  ๏ ตัวพี่ "ผู้อยู่เก่า" คงไปก่อน
            ทิ้ง
เวลาอาวรณ์เดินย้อนฝัน
            ไม่ทันส่งน้องพักหลักชีวัน
            ได้เพียงพร่ำรำพันเท่านั้นเอง  ฯ
 

            ...

กลอนปิดท้ายพิธีอบรมรับน้องข้ามฟาก พุทธศักราช ๒๕๕๒
ศ. ๒๔ ก.ค. ๕๒ ; ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช

รัตนาดิศร : กรองคำ - ณัฏฐิดา โอวัฒนาพานิช : อ่านความ

รุ่นพี่ศิริราชตั้งแถวต้อนรับน้องใหม่ เข้าอบรมรับน้องข้ามฟาก
ภาพถ่ายฝีมือ Highwind
 

...

ประเพณีรับน้องข้ามฟากของชาวแพทย์ศิริราช มีความพิเศษอยู่อย่างหนึ่ง
นั่นคือ ก่อนถึงวันรับน้องข้ามฟาก นศพ.ศิริราชน้องใหม่จะต้องผ่านการ "อบรม"
การอบรมที่ว่านี้ คือการกล่าวให้คำแนะนำแก่รุ่นน้องในด้านต่างๆ
ทั้งด้านการเรียน การใช้ชีวิต กล่าวถึงอนาคตในแง่มุมต่างๆ ที่น้องจะพบเจอ
โดยรุ่นพี่, ซึ่งบางครั้งก็เป็นรุ่นพ่อ รุ่นปู่, มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์
สอดแทรกอารมณ์ความรู้สึกจากใจของรุ่นพี่ ต่อเนื่องสู่รุ่นน้อง
ด้วยความรักความเต็มใจ เพียงหวังให้ นศพ.ศิริราชน้องใหม่ได้รับสิ่งดีๆ

ถ้าใครเคยอ่านเรื่องสั้นเรื่อง "ตึกกรอสส์" ของ อ.อุดากร คงพอทราบ
เรื่องสั้นเรื่องนี้มีฉากอยู่ที่คณะแพทยศาสตร์และศิริราชพยาบาล
ในช่วงเวลาที่ย้อนหลังไปกว่า ๗๐ ปี  - ก่อนสงครามโลกครั้งที่ ๒ เสียอีก
มีอยู่ตอนหนึ่งกล่าวถึงพิธีอบรมน้องเฟรชชี่ ที่ห้องประชุมตึกปาโถโลยี
มีเนื้อหาเน้นย้ำถึง seniority, order, tradition, unity และ spirit
หรือที่รู้จักกันย่อๆ ว่า SOTUS ซึ่งเดี๋ยวนี้หลายคนพยายามต่อต้าน
เมื่อเรารู้ว่า ชีวิตช่วงหนึ่งของ อ.อุดากร เคยเป็นนักเรียนแพทย์ศิริราช
จึงพอจะคาดเดาได้ว่า พิธีอบรมที่เขากล่าวไว้ในเรื่องสั้นเรื่องนี้
น่าจะเป็นภาพฉากซึ่งจำลองมาจากชีวิตจริงของตัวเขาเอง
และช่วยให้เรารู้ต่อไปด้วยว่า "การอบรม" ของชาวแพทย์ศิริราช
ไม่ใช่กิจกรรมใหม่ที่เพิ่งจะมาคิดทำขึ้นในช่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมา
แต่เป็นประเพณีที่สืบทอดต่อเนื่องยาวนาน อย่างน้อยก็กว่า ๗๐ ปี
และชาวแพทย์ศิริราชยังคงถือปฏิบัติอย่างนี้มาจนถึงปัจจุบัน

สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือกระแสรับน้องของสถาบันอื่นๆ ในช่วงนี้ไม่ค่อยดีนัก
เพราะกลุ่ม "พี่" นิยมจัดกิจกรรมรับน้องด้วยวิธีการแปลกๆ
บางสถาบันพึงใจบังคับให้น้องใหม่เต้นแร้งเต้นกา สองแง่สองง่าม
อ้างว่าเพื่อให้น้อง "ละลายพฤติกรรม" ตามศัพท์ฝรั่งว่า "Break the Ice"
ทั้งที่เมืองไทยก็ร้อนจะตายอยู่แล้ว ไม่เห็นจะต้องละลายอะไรกันให้มาก
บ้างก็เลือกใช้ศัพท์ว่า "สันทนาการ" ฟังแล้วไพเราะขึ้นมาอีกหน่อย
โดยไม่รู้ความจริงเลยว่า "สันทนาการ" นั้นแปลว่า "การสนทนา" เท่านั้น
คนละเรื่องกับการตะเบ็งคอร้องเพลงประกอบท่าทางเพี้ยนๆ อย่างนี้

นอกจากเพลงและท่าเต้นวนเวียนใต้สะดือแล้ว
ยังมีกิจกรรมอีกอย่างที่น้องใหม่ทุกคนไม่พอใจ นั่นคือ "การว้าก"
ซึ่งจะมีรุ่นพี่ คอยแสดงท่าทีดุดันกล่าวหาน้องใหม่ว่าไร้ค่า ไม่น่ารัก
คอยพูดจากดดันน้องใหม่ให้ยอมรับสถานภาพ "ด้อย" แต่กำเนิด
เพื่อขับดันให้รุ่นพี่มีสถานภาพที่ "เด่น" ขึ้นมา เพิ่มอำนาจให้กับตัวเอง
เที่ยวหยิบยืมระบบ "SOTUS" ไปใช้ แต่ไม่เคยเข้าใจความหมายที่แท้จริง
แม้ไม่รู้แน่ชัดว่า สิ่งที่รุ่นพี่พวกนั้นพูดจะมีคุณค่าอะไรกับชีวิตของน้องใหม่บ้าง
แต่สิ่งที่ชัดเจนเหลือเกินคือ ไม่เห็นมีน้องใหม่คนไหนพอใจกับงานนั้นเลย

"...เพราะหลายสถาบันเลือกใช้ "การว้าก" เป็นการแสดงอำนาจของรุ่นพี่
ทำให้น้องใหม่หลายคนเอาไปเปรียบกับ "การอบรม" ของชาวแพทย์ศิริราช
แล้วเข้าใจผิด คิดว่า "การอบรม" และ "การว้าก" คือสิ่งเดียวกัน - ซึ่งไม่ใช่ !..."

...

อบรมรับน้องข้ามฟาก ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
ภาพถ่ายฝีมือ Highwind

...

การอบรมของชาวแพทย์ศิริราช ซึ่งถือปฏิบัติสืบเนื่องมากว่า ๗๐ ปี
คือการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ไม่ใช่การแสดงอำนาจ
เพราะวิชาแพทย์เป็นวิชาเฉพาะ ไม่ใช่วิชาง่ายๆ ที่ใครก็สามารถเรียนได้
จึงถือกันว่า ประสบการณ์จากรุ่นพี่ที่อาบน้ำร้อนมาก่อนเป็นสิ่งล้ำค่า
มีเพียงโอกาสเดียวเท่านั้น คือการอบรมรับน้องข้ามฟาก
ที่ นศพ.ศิริราชน้องใหม่จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริงของรุ่นพี่
ดีกว่าการลองผิดลองถูก เพราะวิชาแพทย์ไม่เปิดโอกาสให้ทำอย่างนั้นได้

อีกอย่าง, การเรียนแพทย์และสังคมของแพทย์อาศัยความเกื้อกูลกัน
อาจารย์สอนศิษย์ พี่สอนน้อง เพื่อนสอนเพื่อน - ผูกพันแน่นแฟ้น
ไม่ใช่เพียงแค่เข้าห้องสมุด เปิดตำราเขียนรายงานแล้วเข้าสอบเก็บคะแนน
และทั้งไม่ใช่วิชาที่จะคิดฝันเอาได้โดยจินตนาการของตัวผู้เรียนเอง
แต่เป็นการถ่ายทอดภูมิความรู้จาก "ผู้รู้" ไปสู่ "ผู้รับ" แล้วแลกเปลี่ยนกัน
ให้ "ผู้รับ" กลายเป็น "ผู้รู้" และถ่ายทอดความรู้แก่ "ผู้รับ" คนอื่นต่อไป

"...นี่จึงเป็นคำตอบที่ว่า ทำไมแพทย์ศิริราชต้องจัดการอบรมแก่น้องใหม่
และด้วยเหตุผลเดียวกันนี้เอง ที่ทำให้การอบรมยังคงมีมาจนถึงทุกวันนี้..."
 

จริงอยู่, การอบรมอาจต้องการความเป็นระเบียบเรียบร้อย
นั่นเพราะเราถือกันว่าเป็น "พิธีการ" จึงสมควรให้ความเคารพ
เคารพทั้งในพิธีการ, ผู้กล่าวอบรม, และสถานที่จัดการอบรมนั้น
หากใครแสดงกิริยาไม่เหมาะสม ย่อมสมควรได้รับการว่ากล่าวตักเตือน
และหากยังทำผิดอยู่ซ้ำๆ เดิมๆ - การลงโทษก็คงต้องมีบ้างเพื่อให้จดจำ
แต่ไม่ใช่การเสแสร้ง มุ่งแต่จะแสดงอำนาจ "ตัวเลขอายุ" เพียงถ่ายเดียว
ว่ากันตามจริง มารยาทในที่ประชุมเป็นอย่างไร ในการอบรมก็เป็นอย่างนั้น
ไม่ใช่ว่าอาจารย์อาวุโส, อาจารย์ปัจจุบัน หรือรุ่นพี่จะเล่นละครแต่อย่างใด
เพราะหน้าที่การงานของท่านมีมากเกินกว่าจะมาทำอะไรไร้สาระให้ใครดู

ที่พูดอย่างนี้ ไม่ใช่ว่าจะยกย่องแพทย์ศิริราชให้เด่นเหนือใคร
เพียงแต่ต้องการชี้ให้เห็นว่า การรับน้องตามความหมายที่แท้เป็นอย่างไร
"การอบรม" กับ "การว้าก" แตกต่างกันตรงไหน อย่างไหนน่าจะดีกว่ากัน
มุ่งเสนอความคิดเห็นเพื่อสมานฉันท์ระหว่างประเพณีเก่ากับยุคสมัยใหม่
หวังให้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการรับน้องลดถอยลงไป หรือหมดไปเลยยิ่งดี

...

อบรมรับน้องข้ามฟาก ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
ภาพถ่ายฝีมือ Highwind

...

ฉันอาจจะโชคดีอยู่หน่อยตรงที่เรียนแพทย์ศิริราช
ซึ่งถือเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีเอกลักษณ์ มีประเพณีอันงดงามสืบทอดมา
จึงไม่เคยรู้สึกโกรธเกลียดรุ่นพี่ ไม่เคยชิงชังต่อต้านการรับน้อง
เพราะมองเห็นความดีงามของการรับน้องจริงๆ อย่างที่รุ่นพี่มอบให้
และพยายามส่งต่อความดีงามเหล่านั้นให้กับน้องใหม่รุ่นต่อๆ ไป

"...การรับน้อง จะไม่ใช่กิจกรรมที่น่ารังเกียจเลย หากรุ่นพี่เข้าใจ
เข้าใจว่า ความหมายที่แท้ของการรับน้องคืออะไร เรารับน้องไปทำไม
ถ้าเราจะพูดคุยกับน้อง จะแนะนำน้อง ควรจะทำแบบไหนจึงเหมาะสม
หากทำเพื่อความสนุกของรุ่นพี่ถ่ายเดียว การรับน้องนั้นก็ไร้ความหมาย
เพราะน้องใหม่คงไม่ได้อะไรจากกิจกรรมปาหี่ที่ไร้สาระเหล่านั้น
แต่หากทำเพื่อประโยชน์ของน้องใหม่จริงๆ ด้วยความจริงใจแล้ว
น้องใหม่ย่อมยอมรับและได้รับสิ่งดีๆ ที่รุ่นพี่เต็มใจมอบให้ด้วยความหวังดี..."

เชื่อเหลือเกินว่า หากน้องใหม่ได้รับสิ่งที่ดีงามจากรุ่นพี่แล้ว
คงจะมีกำลังใจจัดกิจกรรมรับน้องดีๆ อย่างนี้แก่น้องใหม่รุ่นต่อๆ ไป
เพื่อให้ประเพณีอันดีงามนี้ยังคงอยู่ต่อไปอีกนานเท่านาน

ยินดีต้อนรับน้องใหม่ เฟรชชี่ศิริราช รุ่น ๑๑๙
จากใจซีเนียร์ศิริราช รุ่น ๑๑๕ ครับ
 

...

พิธีรับน้องข้ามฟาก ณ ศาลาท่าน้ำ รพ.ศิริราช
"...เมื่อก้าวขึ้นท่า เจ้ากับข้าพี่น้องกัน..."
 

...

รวมเอ็นทรี่ย์เกี่ยวกับรับน้องข้ามฟาก (จิ้ม >>)

... 

เพียงถ้อยคำธรรมดา ที่กลั่นกรองออกมาจากหัวใจ
ขอบคุณสำหรับทุก comment ครับ
  

Comment

Comment:

Tweet

h5jyPZ <a href="http://diysnhbqgjhf.com/">diysnhbqgjhf</a>, svdaqmjqqcoy, [link=http://mrhocrpxaqyj.com/]mrhocrpxaqyj[/link], http://ucfebpfggpnx.com/

#73 By QSJfcCKfrSlDqHdB (103.7.57.18|188.92.74.112) on 2013-03-23 15:09

comment4, Adult Dating, cheap cialis, Discount Cigarettes, viagra pill, cialis pill, Adult Dating, dating sites, adipex-p, order cialis, Viagra, dating gp sex london, asian online dating services, compare levitra and viagra, phentermine cod, gay dating advice,

#69 By by cialis comment powered uri wordpress (92.61.37.207) on 2010-10-19 14:37

comment4, Adult Dating, cheap cialis, Discount Cigarettes, viagra pill, cialis pill, Adult Dating, dating sites, adipex-p, order cialis, Viagra, dating gp sex london, asian online dating services, compare levitra and viagra, phentermine cod, gay dating advice,

#68 By by cialis comment powered uri wordpress (198.145.40.124) on 2010-10-19 14:37

comment4, Adult Dating, cheap cialis, Discount Cigarettes, viagra pill, cialis pill, Adult Dating, dating sites, adipex-p, order cialis, Viagra, dating gp sex london, asian online dating services, compare levitra and viagra, phentermine cod, gay dating advice,

#67 By by cialis comment powered uri wordpress (188.95.185.62) on 2010-10-19 14:37

comment6, viagra viagra, Adult Dating, online dating services, acomplia, cialis order, free adult dating, free milf dating sites, adipex without prescription, rimonabant.com, Sex Dating, dating services, buy levitra, cp gay dating,

#66 By cialis (211.106.179.2) on 2010-10-19 13:03

comment6, viagra alternatives, 2003 cialis levitra market sales viagra, newport cigarettes homepage, viagra uses elderly, Cigarettes, cialis for sale, acomplia, free adult dating sites, newest dating sites, Adipex, generic cialis, Viagra, free adult dating sex, dating services, phentermine over the counter, black gay dating,

#65 By rimonabant (140.142.35.133) on 2010-10-19 08:27

comment6, viagra alternatives, 2003 cialis levitra market sales viagra, newport cigarettes homepage, viagra uses elderly, Cigarettes, cialis for sale, acomplia, free adult dating sites, newest dating sites, Adipex, generic cialis, Viagra, free adult dating sex, dating services, phentermine over the counter, black gay dating,

#64 By rimonabant (83.206.194.150) on 2010-10-19 08:27

comment4, free adult internet dating, line prescription viagra, adult dating services, sex search dating service, free dating services, Levitra, Gay Dating,

#63 By dating sites (217.153.75.200) on 2010-10-19 05:27

comment3, Adult Dating, adult dating online service, cheap cialis.jnsk.com link, discount cigarette cartons, Acomplia, cialis professional 30 pills, rimonabant.com, dating sex, dating services, Phentermine, gay dating,

#62 By viagra (212.121.219.1) on 2010-10-19 02:28

comment6, generic viagra cheap, single parent online dating, cialis.com, newport cigarettes online cheap, Viagra, acomplia, brand adipex-p 37.5 mg, cialis, telephone dating services, comparison levitra viagra,

#61 By Cialis (140.142.35.133) on 2010-10-19 00:56

สิ่งดีดียังมีอยู่ในสังคมไทย

^_^

#57 By (203.156.27.135) on 2010-07-01 22:42

อยากได้รูปถ่ายงานรับน้องจะติดต่อใครครับ ขอบคุณครับ น้องปี2 Sisju@mahidol.ac.th

#54 By ว่าน (202.28.181.200) on 2009-12-22 10:53

เพิ่งได้มาอ่านบล็อกแกนะเนี่ย

พอได้มาเป็นซีเนียร์แล้วรู้เลยว่า เป็นพี่นี่เหนื่อยกว่าเยอะเลยอะ ยิ่งตอนที่ยืนบนเวทีนี่ โคตรกดดันเลย สมัยเป็นผู้ฟังว่าเหนื่อย เมื่อย สุดๆแล้ว เทียบไม่ได้เลยกับการเป็นผู้จัด พอหมดงานนี่สลบไปเป็นวันเลย

แต่อย่างที่เราเคยบอกน้องๆไปตอนอบรมย่อยครั้งสุดท้าย เราเชื่อนะ เพื่อนๆทุกคนที่มีส่วนร่วมกับงานนี้ เต็มใจที่จะเหนื่อย เต็มใจที่จะเจียดเวลาว่างอันมีค่าของชีวิต extern มาอบรมน้องๆ เราเป็นคนนึงที่ไม่เคยจะบอกน้องๆว่า เออ กูเหนื่อยนะเฟ่ยที่ต้องมาอบรมพวกเอ็ง เพราะรู้สึกเต็มใจที่จะมาทำแบบนี้ เราอยากให้น้องๆรู้สึกเองว่า ที่ว่าน้องลำบาก อย่างน้อยคนเป็นพี่มันก็ลำบากกว่า และความลำบากที่พี่ได้รับทำไมพี่ถึงอดทนและเต็มใจที่จะรับมัน ก็เพราะว่าพี่ก็เคยได้รับสิ่งเหล่านี้มา ได้เห็นสิ่งเหล่านี้มา พอเรามาเป็นพี่ เราก็อยากทำอย่างนั้นได้บ้าง

สำหรับน้องๆ freshy ทุกคนนะ พี่กล้าพูดเลยว่าพี่รักพวกเจ้ามาก เป็นน้องที่พี่รักที่สุด การอบรมมันก็แค่ก้าวแรกของการเป็นศิริราช เวลาเพียงแค่ 1-2 เดือน พี่ก็ไม่ได้คาดหวังว่าพวกน้องจะสามารถเป็นเด็กศิริราชเต็มตัว เข้าใจทุกอย่างที่ถ่ายทอดได้หมด แต่ก้เพียงอยากให้เปิดใจรับฟังอย่าเพิ่งไปปฏิเสธมัน ค่อยๆเรียนรู้กันไป ปีต่อๆมาที่น้องได้เข้ามาฟังอบรม น้องจะเข้าใจที่นี่มากขึ้นเรื่อยๆ แล้วเมื่อน้องเป็นซีเนียร์ น้องอาจจะเป็นพี่ที่ดีกว่าที่พวกพี่เป็นก้ได้

สุดท้าย รู้สึกตื้นตันนะที่น้องๆคิดแบบนี้

#53 By Careless Whisper (202.28.180.220) on 2009-08-23 14:00

ยินดีที่ได้รู้จักค่ะ ขอบคุณสำหรับคอมเมนต์ดีดีค่ะ

คงไม่มีโอกาสได้ "ก้าวขึ้นท่า" เพื่อจะได้มา "เป็นพี่น้องกัน"

แต่ยังไง ก็ยังถือว่าเป็นน้องร่วมสายวิชาชีพ (ได้มั้ยเนี่ย ไม่รู้ผมจะโดนรีไทร์ก่อนรึเปล่า ^^)

อ่านบท "กวี"​แล้ว ซึ้ง เสียดายที่ไม่ได้เรียนศิริราช

ไม่งั้นปีหน้าก็คงได้มีโอกาสฟังบท"​กวี"แบบนี้จริงๆ

ปีหนึ่งเหนื่อยมากมายเลยครับ

ยังปรับตัวไม่ทันเท่าไหร่

เพิ่งสอบเสร็จ เฮ้อ พอสบายใจขึ้นบ้าง

พี่อาทเองก็คงวุ่นเนาะ เอ็กซ์เทอร์นรึยังคับผม

#51 By แดนไกลฯ (202.12.73.3) on 2009-08-04 03:15

ขอบคุณความหวังดีที่พี่ๆมอบให้ด้วยใจอาทร...................SI 119

ปล กลอนของพี่สื่อได้สำหรับทุกอย่างที่ผ่านมา

สื่อได้ด้วยใจ นู๋สัมผัสได้ค่ะ

#50 By ABBA (58.9.129.173) on 2009-08-01 20:01

ไม่มีคำบรรยายครับ เขียนได้อีกมากมายๆๆๆๆ ฝากตัวเป็นคนไข้ของคุณหมอในอนาคตเลยนะครับ อิๆๆๆๆ จัดไปสามดอกน๊าHot! Hot! Hot!
ขอบคุณพี่ซีเนียร์ทุกคนนะครับ
การอบรมใหญ่ที่ผ่านมาทำให้รู้สึกว่าโชคดีมากแค่ไหนที่ได้มาเป็นลูกศิริราช ได้รับฟังสิ่งดีๆมากๆๆๆจากพี่ๆทุกท่าน

ขอบตุณครับที่ให้โอกาสดีๆแก่พวกผม

#48 By toppy-the-arzt on 2009-07-29 22:54

อยากขอบคุณะพี่มากนะค่ะที่จัดการอบรมขึ้น
ทำให้ทราบเรื่องราวเกี่ยวกับศิริราชมากขึ้น
ทำให้รับรู้และเข้าใจถีงความห่วงใยของพี่
ซึ่งเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถบรรยายออกมาเป็นคำพูดได้
รู้แต่เพียงว่าการอบรมทำให้กหนูรักเพื่อน รักพี่ และรักศิริราชมากขึ้น
ขอบคุณมากค่ะ

frshyคนนี้ขอเป็นตัวแทนเพื่อนๆๆ ขอบคุณพี่ๆทุกคนและอยากบอกพี่ๆๆว่า
FRESHY รัก SENIOR นะค่ะ

#47 By freshy 119 (125.24.176.74) on 2009-07-28 22:53

Hot! ชัดเจน

#45 By (^_^)/nana on 2009-07-28 01:03

so meaningful big smile

I miss Mahidol...oh time is passing me by so fast! cry Hot!
เมื่อรุ่นน้องเปิดใจรับ
ส่วนรุ่นพี่ส่งมอบด้วยความหวังดีจากใจจริง
ทั้ง 2 ฝ่ายก็จะมีความทรงจำที่ดีร่วมกันopen-mounthed smile

#43 By 4'RhyThm on 2009-07-27 23:04

เป็นกิจกรรมที่น่ารักดีครับ ^o^

#42 By KC_CRUSH on 2009-07-27 21:54

อยากเรียนบ้างงงงงง

#41 By free printable borders (222.123.235.31) on 2009-07-27 17:47

open-mounthed smile open-mounthed smile

#40 By โหลดเพลง (124.157.235.246) on 2009-07-27 13:40

อ่านแล้วอยากเข้าศิริราชจัง

หวังว่าสักวัน มันคือทางที่ใช่

#39 By notecassyTH on 2009-07-27 02:42

Hail Hail~~

The gang's all here what the hell do we care, what the hell do we care la

Hail Hail~~

The gang's all here what the hell do we care, what the hell do we care
now

^_^

#38 By เมธี (118.175.54.236) on 2009-07-27 02:00

ก่อนอื่นต้องขอบคุณมากที่คุณมีทัศนคติที่ดีเกี่ยวกับแพทย์แผนไทยค่ะเราจะพยายามศึกษาแผนไทย และจะพยายามเข้าใจแผนปัจจุบันไปด้วย

โปรดช่วยชี้แนะเราด้วยนะ

#37 By แวนด้า on 2009-07-27 01:14

ทำไมรู้สึกผ่านมาไม่นานเอง
><
ยังจำวันนั้นได้อยู่เลยค่ะ ^^


(จาก...เด็กปีสี่ที่เพิ่งข้ามฟากมาสองปี 5555)

Hot! Hot! Hot!

#36 By teddy-yunyun •☆... on 2009-07-26 22:54

อยากขอบคุณพี่มากครับ ที่ทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พวกเรา พวกเราก็ไม่เคยโกรธเคืองพวกพี่ใดๆเลย เพราะเข้าใจในความหวังดี ตัวผมเองไม่เคยหลับและขยับในห้องอบรมเลยสักครั้ง เมื่อพี่บอกให้ทำอะไร ผมเชื่อว่ามีเหตุผล และก็จะทำเช่นนั้น การอบรมทำให้ผมได้อะไรหลายๆอย่าง และเป็นความทรงจำดีๆครั้งหนึ่งในชีวิต ไม่มีที่ไหนจะอบอุ่นไปกว่าพี่น้องศิริราชอีกแล้วครับ

รักพี่ senior จาก Freshy

#35 By Freshy SI119 (125.24.254.103) on 2009-07-26 22:37

หูวว กลอนซึ้งมาก

รูปสวยมากเลย

"...เมื่อก้าวขึ้นท่า เจ้ากับข้าพี่น้องกัน..."

รับน้อง รักน้องbig smile Hot!

#34 By หว- on 2009-07-26 20:02

เราเป็นคนหนึ่งที่ยากเข้าเเพทย์ศิริราช
พอเรามาอ่านเเละเห็นเรื่องราวของเด็กเเพทย์เเล้ว
ทำให้เรายิ่งอยากเข้ามากๆเลยค่ะ

ขอเเอดนะคะ big smile

#33 By kokoro ~ tan on 2009-07-26 18:57

ซาบซึ้งกับงานรับน้องข้ามฟากมากมาย
ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานนี้นะ

#32 By sNoWfLaKeS on 2009-07-26 18:25

หึหึ แบบว่าฟังปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าใครแต่ง double wink

#31 By ~*LuCReZiA*~ on 2009-07-26 16:47

big smile

#30 By mini-teddy on 2009-07-26 16:43

รบกวน พี่แนะนำรุ่นน้องให้รู้จักสักคนอ่ะครับ
อยากมีแฟนเป็นหมออ่ะครับ ^ ^
เคยไปฝึกงาน IT ที่ศิริราชอ่ะครับ อยู่ศูนย์คอม
สมัยเรียน ป.ตรี เคยเข้าไปเช็คสายแลน
แล้วก็ config Router ในหอพัก
แล้วเห็นน้องๆๆ เค้าน่ารักดีครับ
(ไม่ได้คิดอะไรน่ะครับ แต่อยากมีแฟนเป็นหมอ
แบบว่ารักจริงจร้า... ฝันสูงอีกแล้วผม)sad smile

***ว่าแต่ ดูจากรูปแล้ว หมอรับน้องเคี่ยวเหมือนกันน่ะครับเนี้ย คล้ายๆ วิศวะเลย wink สุดยอด

#29 By Just In Time on 2009-07-26 15:42

อยากเข้าศิริราชค่ะ
ยิ่งเห็นอะไรดีๆ เีกี่ยวกับศิริราชมากขึ้น ก็ยิ่งอยากเข้า

หวังว่าจะได้เป็นส่วนหนึ่งในประเพณีที่น่าประทับใจนี้ค่ะ
ขอบคุณที่ให้ความรู้ค่ะ big smile

#28 By PuRoi on 2009-07-26 14:21

ประเพณีที่ยาวนาน มีจุดหมายชัดเจน มีวัตถุประสงค์ที่ดี และมีวิธีการแสดงออกที่เหมาะสม...แค่เรื่องนี้เรื่องเดียว ก็ทำให้เรารู้สึกโชคดีมากๆแล้ว ที่ได้มาเรียนในสถานที่แห่งนี้

กระแสการรับน้องในหลายๆสถาบัน ยิ่งผ่านไปนานปี ก็ยิ่งทวีความรุนแรง ฟังข่าวไปก็เริ่มไม่แน่ใจเหมือนกันว่า "การรับน้อง" เหล่านั้น จัดขึ้นเพื่อประโยชน์ของน้อง หรือความสุขของพี่กันแน่

ผู้อยู่ในจุดที่สูงกว่า มีอำนาจหลายอย่างเหนือกว่าผู้ที่มาใหม่ จริง แต่ต้องรับรู้ด้วยว่า ไม่จำเป็นต้องนำสิ่งเหล่านั้น มาฉวยโอกาสทำสิ่งไม่ดีไม่งาม สนองความพึงพอใจของตัวเองฝ่ายเดียว

Hot!

#27 By Zieghart on 2009-07-26 14:05

โอ... ขนลุกเลยค่ะHot! Hot!
เพื่อนเราที่อยุ่ SI สมัยที่มันขามฟากก็เห็นบอกว่าดีนะ

#25 By gibz (125.25.91.87) on 2009-07-26 13:22

งดงามจริงๆ ทั้งภาพถ่ายและบทกวี

Hot! big smile

#24 By มดส้มจ่อย on 2009-07-26 13:01

ประทับใจเลยค่ะ

#23 By Pureriku on 2009-07-26 11:20

อยากจะบอกว่าตั้งแต่เคยผ่านการรับน้องมา (อยู่มหิดลมีรับน้องหลายรอบเหมือนกันนะ ทั้งของมหาวิทยาลัย ทั้งของคณะตนเอง ทั้งสิบสามเข็ม) ไม่เคยรู้สึกว่าการรับน้องเป็นเรื่องไม่มีคุณค่า หรือมีสิ่งแย่ ๆ อยู่ในนั้นเลยแม้แต่นิดเดียว

พอ "ข้ามฟาก" จากศาลายามาเรียนปีสองที่ศิริราช ก็ได้เข้ารับการอบรม แม้อาจจะเมื่อยล้าจนสติเลือนรางเพราะต้องนั่งตัวตรง ๆ ต่อเนื่องกันหลาย ๆ ชั่วโมง แต่เมื่อพยายามบังคับสติให้จดจ่ออยู่กับสิ่งที่ผู้อบรมมาพูด โดยปราศจากอดคติใด ๆ แล้ว ก็รู้สึกถึงสาระดี ๆ มากมายที่ตัวเองได้รับโดยไม่ยากเย็นนัก

แล้วเมื่อเวลาผ่านไปในแต่ละปีที่นี่ จนกระทั่งได้มาเป็นปีหก มายืนในฐานะซีเนียร์ของเฟรชชี, สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นก็ทำให้พวกเราไม่ลังเลเลยที่จะจัดการอบรมในแบบที่พวกเราเคยได้รับให้กับรุ่นน้องอีกครั้งหนึ่ง

ไม่ใช่เพียงเพราะมันเป็นประเพณีปฏิบัติัอันยาวนาน

และแน่นอน...ไม่ใช่การวางอำนาจให้เฟรชชีเกรงกลัว

หากแต่เพราะพวกเรารู้ดีว่าการอบรมมันดีอย่างไรและให้อะไรในชีวิตเรามากมาย จึงอยากให้น้อง ๆ ได้รับรู้ความรู้สึกนั้นเช่นกัน

เสียง "เฮล" คงไม่ได้ออกมาจากใจ น้ำตาคงไม่ได้หลั่งริน ชีวิตในที่แห่งนี้คงไม่ได้มีความสุขมากนัก หากพวกเราไม่ได้ผ่านการอบรม

#22 By Highwind on 2009-07-26 09:15

Hot! Hot! Hot!

#21 By น้ามชา on 2009-07-26 02:50

เรื่องรับน้องเป็นเรื่องที่พูดกันไม่จบค่ะ ข้าน้อยเป็นหนึ่งในคนที่ "อคติ" กับการรับน้องในระบบ "ว้าก" เพราะมันทำให้ "เกลียดชัง" รุ่นพี่ค่ะ ทั้งๆที่ด้วยคุณวุฒิวัยวุฒิไม่ได้ต่างกันนัก แต่คุณมีสิทธิอะไรจะมาสั่งสอนพวกเรา การแสดงท่าทางเจ้าใหญ่นายโต นั่นน่ะหรือความจริงของสังคมที่คุณอ้างถึงกัน

ข้าน้อยเห็นด้วยกับท่านเจ้าของบล็อคเรื่องของความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันค่ะ ซึ่งของเช่นนี้ ไม่จำเป็นต้อง "แสดงพฤติกรรมโรคจิต" แบบการ "ว้่าก" อย่างแน่นอนค่ะ

Hot!

#20 By ruk21us on 2009-07-26 02:14

Hot! Hot! Hot!เสียดายที่ตอนม.หกสอบไม่ติด
แต่ก็ได้อยู่คณะใกล้ๆกันในศิริราชนี่แหละค่ะ :)
ซึ้งและประทับใจ แทนเลยครับ big smile

#18 By iTualek on 2009-07-26 01:37

Hot!

#17 By ดาวถัดมา on 2009-07-26 00:43

ขอบคุณมากๆเลยน้าคะHot! Hot! Hot! Hot! Hot!

#16 By S@nDGLasS on 2009-07-26 00:30

ขอบคุณค่ะ
ที่ทุ่มเทกับการรับน้อง
ประทับใจมากๆค่ะ
การอบรมเมื่อวานให้อะไรมากมาย
แม้จะจำไม่ได้หมดแต่ก็ตั้งใจฟังที่สุด ไม่น่าเชื่อที่ไม่รุสึกง่วงเลย

ป.ล.แต่ไม่ค่อยชอบโปรแกรมตอนหลังเก็บโต๊ะจีนไปแล้ว... (คงเปนความรุสึกส่วนตัวละอันนี้)

#15 By S@nDGLasS on 2009-07-26 00:29

Recommend