น้อมอภิวาทบาทยุคล องค์ภูมิพลมหาราชันย์

 

วสันตดิลกฉันท์

 

 

บังคมบรมนวมรัชช์                   ปิยฉัตรสยามินทร์
ปรากฏพระนามลุธรณิน-               ทรนภพิภพชล

 

ปิ่นชาวประชานิกรชาติ             นฤนาถนรานนท์
ปิ่นรัฐสวัสดิสุวดล                        ผลดาลนิราดูร

 

เปี่ยมวัตรกษัตริยวิศิษฐ์            นิรมิตพิพิธพูน
เปี่ยมราชกิจ ธ อนุกูล                   ธุระเกื้อและเอื้อการ

 

ปวงชน ณ มณฑลประเทศ        มละเภทมลายพาล
ด้วยเดชะบุญพระอภิบาล               ศุภบารมีทรง

 

ฉ่ำเย็นเพราะเพ็ญจริยพัตร          อธิรัชชธำรง
ครองทศธรรมอดุลมง-                  คลมั่นพระจรรยา

 

เพลินเพียงพะพร่างพิรุณพราย   ระยะสายสุธารา
คือน้ำพระทัย ธ กรุณา                  ชนน้อมมโนรมย์

 

จึ่งสรรค์ประพันธ์พิริยพจน์        มธุรสวโรดม
อัญเชิญพระไตรสรณคมณ์            ดลคุ้มประชุมพร

 

บำเทิงเถกิงจตุรวิธ                  ทศทิศ ธ กำจร
ใดตรงประสงค์พระมหิศร              สิประสิทธิ์สฤทธ์พลัน

 

ขอเชิญเจริญชนมวาร             จิรกาลสราญครัน
ปราศภัยและพาลขรประจัน           ดุจฉันท์นิรันดร์เทอญ ๚๛

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

๕ ธันวาคม ๒๕๔๙

เพลงที่ ๑ ยามเย็น
เพลงที่ ๒ ชะตาชีวิต
เพลงที่ ๓ ใกล้รุ่ง
เพลงที่ ๔ แสงเทียน
เพลงที่ ๕ สายฝน

Comment

Comment:

Tweet

แต่งเองหรอ
เยี่ยมมาก
ขอถวายพระพรค่ะ

#2 By choc on 2006-12-10 03:13

ฟ้างามอร่ามรัชสมัย
บุระไทยะบรรยง
เพ็ญเดชกษัตริยะผจง
ธ ประสงคะรักษา

ธำรงประเทศชยสถาน
พระพิมานจะบูชา
ซาบซึ้งพระคุณพระกรุณา
ชนน้อมธิการุณย์

ไป่เคยจะหน่ายพระวรกาย
ทุกขะสายะอาดุร
หรือทรงจะท้อกรุณะหนุน
อนุบาละมิ่งเมือง

ทรงพัฒนาพิบุลเขต
มละเภทภัยเคือง
ดำรัส ธ เกื้อพสกเรือง
ธ ขจัดพะโภยภัย

โครงการประสารบทประดิษฐ์
นิรมิตเกริกไกร
ศาสตร์ศิลป์ระบิลสุวไสว
ชุติเขตไพบูลย์

ก่อเกื้อนิกรบวรพึ่ง
ธ ประหนึ่งทวางกูร
ทรงดับภยันตรอดูร
อนิสงค์ ธ ทรงล้น

แดนดินสยามประลุเกษม
รติเปรมดิ์ ณ ถ้วนชน
ธารทรัพย์สะพรั่งผลิตผล
นิธิทอดธราไทย

ถ้วนเมืองกระเดื่องกิติขจร
สุบวรพระราไชย
ปรุงสร้างสฤษดิ์ปุระสมัย
ดลศานติไพศาล

ครานี้กระหม่อมพระพุทธเจ้า
นมะเกล้ามโนกราน
เทิดองค์พระทรงมหประทาน
คุณเลิศประเสริฐสยาม

ขอทรงประสบสิริสวัสดิ์
สุพิพัฒนางาม
บรรสมภิรมยะวิราม
ลุประสงค์อนันต์เทอญ ๛

ยินดีที่ได้รู้จักนักแต่งกลอนครับ
เอาไว้ไปเยี่ยมผมที่บล๊อกของผมด้วยนะครับ
ขอบคุงครับป๋ม

Recommend